07:00
Duhovnicie şi viaţă creştină (R)
08:00
Jurnal
08:25
Sinaxar
08:30
Enciclopedia creştină
08:33
Cuvinte înţelepte
08:35
Lumini peste timp
08:45
Talent şi efort
09:00
Sfânta Liturghie
10:35
Artă sacră
10:40
Enciclopedia creştină
10:43
Cuvinte înţelepte
10:45
Sinaxar
10:50
Mărturii şi evocări
11:00
Trinitas: Radio pe ecran TV (R)
12:00
Jurnal
12:35
Sinaxar
12:40
Enciclopedia creştină
12:43
Cuvinte înţelepte
12:45
Talent şi efort
13:00
Preoţi slujitori în parohii sărace (R)
14:00
Secvenţe Trinitas
14:15
Lumini peste timp
14:25
Sinaxar
14:30
Cuvânt pentru suflet (R)
15:00
Duhovnicie şi viaţă creştină (R)
16:00
Vecernia şi slujba Paraclisului
18:00
Cuvânt pentru suflet
18:30
Jurnal
18:52
Enciclopedia creştină
18:55
Sinaxar
19:00
Secvenţe Trinitas
19:15
Talent şi efort
19:30
Libertate şi responsabilitate creştină
20:30
Enciclopedia creştină
20:33
Cuvinte înţelepte
20:35
Lumini peste timp
20:45
Sinaxar
20:50
Mărturii şi evocări
21:00
Lumina celui Nevăzut/Biserica în societate
22:00
Jurnal
22:30
Secvenţe Trinitas
22:45
Talent şi efort
23:00
Cuvânt pentru suflet (R)
23:30
Lumini peste timp
23:40
Sinaxar
23:45
Artă sacră
23:50
Mărturii şi evocări
00:00
Paraclisul Maicii Domnului
01:00
Libertate şi responsabilitate creştină (R)
02:00
Trinitas: Radio pe ecran TV (R)
03:00
Lumina celui Nevăzut/Biserica în societate (R)
04:00
Jurnal
04:30
Secvenţe Trinitas
04:45
Talent şi efort
05:00
Cuvânt pentru suflet (R)
05:30
Mărturii şi evocări
05:40
Sinaxar
05:45
Lumini peste timp
05:55
Artă sacră
06:00
Slujba Acatistului
07:00
Lumina celui Nevăzut/Biserica în societate (R)
08:00
Jurnal
08:25
Sinaxar
08:30
Enciclopedia creştină
08:33
Cuvinte înţelepte
08:35
Lumini peste timp
08:45
Talent şi efort
09:00
Sfânta Liturghie
10:35
Artă sacră
10:40
Enciclopedia creştină
10:43
Cuvinte înţelepte
10:45
Sinaxar
10:50
Mărturii şi evocări
11:00
Credinţă şi cultură azi (R)
12:00
Jurnal
12:35
Sinaxar
12:40
Enciclopedia creştină
12:43
Cuvinte înţelepte
12:45
Talent şi efort
13:00
Libertate şi responsabilitate creştină (R)
14:00
Secvenţe Trinitas
14:15
Lumini peste timp
14:25
Sinaxar
14:30
Cuvânt pentru suflet (R)
15:00
Lumina celui Nevăzut/Biserica în societate (R)
16:00
Vecernia şi slujba Paraclisului
18:00
Cuvânt pentru suflet
18:30
Jurnal
18:52
Enciclopedia creştină
18:55
Sinaxar
19:00
Secvenţe Trinitas
19:15
Talent şi efort
19:30
Moştenirea brâncovenească
20:30
Enciclopedia creştină
20:33
Cuvinte înţelepte
20:35
Lumini peste timp
20:45
Sinaxar
20:50
Mărturii şi evocări
21:00
Trinitas: Radio pe ecran TV
22:00
Jurnal
22:30
Secvenţe Trinitas
22:45
Talent şi efort
23:00
Cuvânt pentru suflet (R)
23:30
Lumini peste timp
23:40
Sinaxar
23:45
Artă sacră
23:50
Mărturii şi evocări
00:00
Paraclisul Maicii Domnului
01:00
Moştenirea brâncovenească (R)
02:00
Credinţă şi cultură (R)
03:00
Trinitas: Radio pe ecran TV (R)
04:00
Jurnal
04:30
Secvenţe Trinitas
04:45
Talent şi efort
05:00
Cuvânt pentru suflet (R)
05:30
Mărturii şi evocări
05:40
Sinaxar
05:45
Lumini peste timp
05:55
Artă sacră
06:00
Slujba Acatistului
07:00
Trinitas: Radio pe ecran TV (R)
08:00
Jurnal
08:25
Enciclopedia creştină
08:27
Cuvinte înţelepte
08:30
Film documentar
09:00
Sfânta Liturghie
10:35
Artă sacră
10:40
Enciclopedia creştină
10:45
Sinaxar
10:50
Mărturii şi evocări
11:00
Duhovnicie şi viaţă creştină (R)
12:00
Jurnal
12:35
Sinaxar
12:40
Enciclopedia creştină
12:43
Cuvinte înţelepte
12:45
Talent şi efort
13:00
Moştenirea brâncovenească (R)
14:00
Secvenţe Trinitas
14:15
Lumini peste timp
14:25
Sinaxar
14:30
Cuvânt pentru suflet (R)
15:00
Trinitas: Radio pe ecran TV (R)
16:00
Slujba Privegherii
18:00
Enciclopedia creştină
18:03
Cuvinte înţelepte
18:05
Sinaxar
18:10
Sunet şi lumină
18:20
Paşii Pelerinului
18:30
Jurnal
19:00
Viaţa Bisericii
20:30
Film documentar
21:00
Biblia în actualitate:Textul şi contextul
22:00
Jurnal
22:30
Viaţa Bisericii (R)
00:00
Paraclisul Maicii Domnului
01:00
Biblia în actualitate:Textul şi contextul (R)
02:00
Cuvânt pentru suflet (R)
02:30
Viaţa Bisericii (R)
04:00
Jurnal
04:30
Sunet şi lumină
05:00
Film documentar
06:00
Slujba Acatistului
07:00
Biblia în actualitate: Textul şi contextul (R)
08:00
Jurnal
08:20
Enciclopedia creştină
08:23
Cuvinte înţelepte
08:25
Sinaxar
08:30
Film documentar
09:00
Sfânta Liturghie
12:00
Sunet şi lumină
13:05
Mărturii şi evocări
13:15
Talent şi efort
13:30
Sinaxar
13:35
Paşii Pelerinului
13:45
Cuvântul Vieţii
14:00
Film documentar
15:00
Biblia în actualitate: Textul şi contextul (R)
16:00
Vecernia şi slujba Paraclisului
18:00
Enciclopedia creştină
18:03
Cuvinte înţelepte
18:05
Sinaxar
18:10
Sunet şi lumină
18:20
Paşii Pelerinului
18:30
Jurnal
19:00
Sunet şi lumină
19:30
Biblia în actualitate: Mesajul patristic
20:30
Film documentar
21:00
Credinţă şi cultură azi
22:00
Jurnal
22:30
Sunet şi lumină
00:00
Slujba Paraclisului Maicii Domnului
01:00
Biblia în actualitate: Mesajul patristic (R)
02:00
Film documentar
03:00
Credinţă şi cultură azi (R)
07:00
Credinţă şi cultură azi (R)
08:00
Jurnal
08:40
Sinaxar
08:45
Enciclopedia creştină
08:47
Cuvinte înţelepte
08:50
Paşii Pelerinului
09:00
Sfânta Liturghie
10:35
Artă sacră
10:40
Enciclopedia creştină
10:43
Cuvinte înţelepte
10:45
Sinaxar
10:50
Mărturii şi evocări
11:00
Biserica azi (R)
12:00
Jurnal
12:35
Sinaxar
12:40
Enciclopedia creştină
12:43
Cuvinte înţelepte
12:45
Talent şi efort
13:00
Biblia în actualitate: Mesajul patristic (R)
14:00
Secvenţe Trinitas
14:15
Lumini peste timp
14:25
Sinaxar
14:30
Cuvânt pentru suflet (R)
15:00
Credinţă şi cultură azi (R)
16:00
Vecernia şi slujba Paraclisului
18:00
Cuvânt pentru suflet
18:30
Jurnal
18:50
Sinaxar
18:55
Enciclopedia creştină
18:57
Cuvinte înţelepte
19:00
Secvenţe Trinitas
19:15
Talent şi efort
19:30
Ziarul Lumina: Actualităţi
20:00
Viaţa sănătoasă
20:30
Enciclopedia creştină
20:33
Cuvinte înţelepte
20:35
Lumini peste timp
20:45
Sinaxar
20:50
Mărturii şi evocări
21:00
Credinţă şi cultură azi
22:00
Jurnal
22:30
Secvenţe Trinitas
22:45
Talent şi efort
23:00
Cuvânt pentru suflet (R)
23:30
Lumini peste timp
23:40
Sinaxar
23:45
Artă sacră
23:50
Mărturii şi evocări
00:00
Paraclisul Maicii Domnului
01:00
Ziarul Lumina: Actualităţi (R)
01:30
Viaţa sănătoasă (R)
02:00
Biserica azi (R)
03:00
Credinţă şi cultură azi (R)
04:00
Jurnal
04:30
Secvenţe Trinitas
04:45
Talent şi efort
05:00
Cuvânt pentru suflet (R)
05:30
Mărturii şi evocări
05:40
Sinaxar
05:45
Lumini peste timp
05:55
Artă sacră
06:00
Slujba Acatistului
07:00
Credinţă şi cultură azi (R)
08:00
Jurnal
08:25
Sinaxar
08:30
Enciclopedia creştină
08:33
Cuvinte înţelepte
08:35
Lumini peste timp
08:45
Talent şi efort
09:00
Sfânta Liturghie
10:35
Artă sacră
10:40
Enciclopedia creştină
10:43
Cuvinte înţelepte
10:45
Sinaxar
10:50
Mărturii şi evocări
11:00
Lumina celui nevăzut/Biserica în societate (R)
12:00
Jurnal
12:35
Sinaxar
12:40
Enciclopedia creştină
12:43
Cuvinte înţelepte
12:45
Talent şi efort
13:00
Ziarul Lumina: Actualităţi (R)
13:30
Viaţa sănătoasă (R)
14:00
Secvenţe Trinitas
14:15
Lumini peste timp
14:25
Sinaxar
14:30
Cuvânt pentru suflet (R)
15:00
Credinţă şi cultură azi (R)
16:00
Vecernia Vecernia şi slujba Paraclisului
18:00
Cuvânt pentru suflet
18:30
Jurnal
18:50
Sinaxar
18:55
Enciclopedia creştină
18:58
Cuvinte înţelepte
19:00
Secvenţe Trinitas
19:15
Talent şi efort
19:30
Lumini pentru viaţă: Educaţia creştină azi (R)
20:30
Enciclopedia creştină
20:33
Cuvinte înţelepte
20:35
Lumini peste timp
20:45
Sinaxar
20:50
Mărturii şi evocări
21:00
Biserica Azi
22:00
Jurnal
22:30
Secvenţe Trinitas
22:45
Talent şi efort
23:00
Cuvânt pentru suflet (R)
23:30
Lumini peste timp
23:40
Sinaxar
23:45
Artă sacră
23:50
Mărturii şi evocări
00:00
Paraclisul Maicii Domnului
01:00
Lumini pentru viaţă: Educaţia creştină azi (R)
02:00
Lumina celui nevăzut/Biserica în societate (R)
03:00
Biserica Azi (R)
04:00
Jurnal
04:30
Secvenţe Trinitas
04:45
Talent şi efort
05:00
Cuvânt pentru suflet (R)
05:30
Mărturii şi evocări
05:40
Sinaxar
05:45
Lumini peste timp
05:55
Artă sacră
06:00
Slujba Acatistului
07:00
Biserica Azi (R)
08:00
Jurnal
08:25
Sinaxar
08:30
Enciclopedia creştină
08:33
Cuvinte înţelepte
08:35
Lumini peste timp
08:45
Talent şi efort
09:00
Sfânta Liturghie
10:35
Artă sacră
10:40
Enciclopedia creştină
10:43
Cuvinte înţelepte
10:45
Sinaxar
10:50
Mărturii şi evocări
11:00
Credinţă şi cultură azi (R)
12:00
Jurnal
12:35
Sinaxar
12:40
Enciclopedia creştină
12:43
Cuvinte înţelepte
12:45
Talent şi efort
13:00
Lumini pentru viaţă: Educaţia creştină azi (R)
14:00
Secvenţe Trinitas
14:15
Lumini peste timp
14:25
Sinaxar
14:30
Cuvânt pentru suflet (R)
15:00
Biserica Azi (R)
16:00
Vecernia şi slujba Paraclisului
18:00
Cuvânt pentru suflet
18:30
Jurnal
18:50
Sinaxar
18:55
Enciclopedia creştină
18:58
Cuvinte înţelepte
19:00
Secvenţe Trinitas
19:15
Talent şi efort
19:30
Preoţi slujitori în parohii sărace
20:30
Enciclopedia creştină
20:33
Cuvinte înţelepte
20:35
Lumini peste timp
20:45
Sinaxar
20:50
Mărturii şi evocări
21:00
Duhovnicie şi viaţă creştină
22:00
Jurnal
22:30
Secvenţe Trinitas
22:45
Talent şi efort
23:00
Cuvânt pentru suflet (R)
23:30
Lumini peste timp
23:40
Sinaxar
23:45
Artă sacră
23:50
Mărturii şi evocări
00:00
Paraclisul Maicii Domnului
01:00
Preoţi slujitori în parohii sărace (R)
02:00
Credinţă şi cultură azi (R)
03:00
Duhovnicie şi viaţă creştină (R)
04:00
Jurnal
04:30
Secvenţe Trinitas
04:45
Talent şi efort
05:00
Cuvânt pentru suflet (R)
05:30
Mărturii şi evocări
05:40
Sinaxar
05:45
Lumini peste timp
05:55
Artă sacră
06:00
Slujba Acatistului
Feedback