The Shield

(2002)

Lege si Faradelege

Sezonul 1

Sezon 1, episod 1: Pilot
Sezon 1, episod 2: Our Gang
Sezon 1, episod 3: The Spread
Sezon 1, episod 4: Dawg Days
Sezon 1, episod 5: Blowback
Sezon 1, episod 6: Cherrypoppers
Sezon 1, episod 7: Pay in Pain
Sezon 1, episod 8: Cupid & Psycho
Sezon 1, episod 9: Throwaway
Sezon 1, episod 10: Dragonchasers
Sezon 1, episod 11: Carnivores
Sezon 1, episod 12: Two Days of Blood
Sezon 1, episod 13: Circles

Sezonul 2

Sezon 2, episod 1: The Quick Fix
Sezon 2, episod 2: Dead Soldiers
Sezon 2, episod 3: Partners
Sezon 2, episod 4: Carte Blanche
Sezon 2, episod 5: Greenlit
Sezon 2, episod 6: Homewrecker
Sezon 2, episod 7: Barnstormers
Sezon 2, episod 8: Scar Tissue
Sezon 2, episod 9: Co-Pilot
Sezon 2, episod 10: Coyote
Sezon 2, episod 11: Inferno
Sezon 2, episod 12: Breakpoint
Sezon 2, episod 13: Dominoes Falling

Sezonul 3

Sezon 3, episod 1: Playing Tight
Sezon 3, episod 2: Blood and Water
Sezon 3, episod 3: Bottom Bitch
Sezon 3, episod 4: Streaks and Tips
Sezon 3, episod 5: Mum
Sezon 3, episod 6: Posse Up
Sezon 3, episod 7: Safe
Sezon 3, episod 8: Cracking Ice
Sezon 3, episod 9: Slipknot
Sezon 3, episod 10: What Power Is...
Sezon 3, episod 11: Strays
Sezon 3, episod 12: Riceburner
Sezon 3, episod 13: Fire in the Hole
Sezon 3, episod 14: All In
Sezon 3, episod 15: On Tilt

Sezonul 4

Sezon 4, episod 1: The Cure
Sezon 4, episod 2: Grave
Sezon 4, episod 3: Bang
Sezon 4, episod 4: Doghouse
Sezon 4, episod 5: Tar Baby
Sezon 4, episod 6: Insurgents
Sezon 4, episod 7: Hurt
Sezon 4, episod 8: Cut Throat
Sezon 4, episod 9: String Theory
Sezon 4, episod 10: Back in the Hole
Sezon 4, episod 11: A Thousand Deaths
Sezon 4, episod 12: Judas Priest
Sezon 4, episod 13: Ain't That a Shame

Sezonul 5

Sezon 5, episod 1: Extraction
Sezon 5, episod 2: Enemy of Good
Sezon 5, episod 3: Jailbait
Sezon 5, episod 4: Tapa Boca
Sezon 5, episod 5: Trophy
Sezon 5, episod 6: Rap Payback
Sezon 5, episod 7: Man Inside
Sezon 5, episod 8: Kavanaugh
Sezon 5, episod 9: Smoked
Sezon 5, episod 10: Of Mice and Lem
Sezon 5, episod 11: Postpartum

Sezonul 6

Sezon 6, episod 0: Wins and Losses
Sezon 6, episod 1: On the Jones
Sezon 6, episod 2: Baptism by Fire
Sezon 6, episod 3: Back to One
Sezon 6, episod 4: The New Guy
Sezon 6, episod 5: Haunts
Sezon 6, episod 6: Chasing Ghosts
Sezon 6, episod 7: Exiled
Sezon 6, episod 8: The Math of the Wrath
Sezon 6, episod 9: Recoil
Sezon 6, episod 10: Spanish Practices

Sezonul 7

Sezon 7, episod 1: Coefficient of Drag
Sezon 7, episod 2: Snitch
Sezon 7, episod 3: Money Shot
Sezon 7, episod 4: Genocide
Sezon 7, episod 5: Game Face
Sezon 7, episod 6: Animal Control
Sezon 7, episod 7: Bitches Brew
Sezon 7, episod 8: Parricide
Sezon 7, episod 9: Moving Day
Sezon 7, episod 10: Party Line
Sezon 7, episod 11: Petty Cash
Sezon 7, episod 12: Possible Kill Screen
Sezon 7, episod 13: Family Meeting
jinglebells